Információ a MAGYARORSZÁGRA történő utazásról 


A Kormány 2020. szeptember 1- i 408/2020. rendeletében szabályozta a magyar állampolgárok hazatérésének feltételeit a járványhelyzet idején. A rendelet 2021. április 29-i és 2021. május 6-i módosítása értelmében az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában annak tulajdonosa, illetve a vele együtt utazó, felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem töltött személyek korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére.

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY:

  • Korlátozásoktól mentesen utazhat Magyarországra az a személy, aki vagy egy magyar hatóság által kiállított védettségi igazolvánnyal, vagy egy olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. 

MUNKASZERZŐDÉS:

  • A tapasztalatok alapján aki Német munkaszerődéssel rendelkezik és ezt be is mutatja a Magyar határon a rendőröknek,korlátozás nélkül léphet be Magyaroszág területére.

MAGYARORSZÁGI TRANZIT: 

  • Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban tranzitálhat Magyarországon keresztül, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. További feltétel, hogy rendelkezzen a szükséges utazási dokumentumokkal, hitelt érdemlően igazolja a tranzitálási szándékot és biztosítva legyen a belépése Magyarországot elhagyva a következő országba. A Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által előre meghatározott útvonalon szabad közlekedni, az előre meghatározott pihenőhelyeken szabad megállni és Magyarország területét a lehető leggyorsabban - de legfeljebb 24 óra alatt - el kell elhagyni.

Tapasztalatok alapján akinek Szerbiában vagy Romániában van lakcíme,gond nélkül beléphet és utazhatja át Magyarország területét.